Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

SEM na jednej vlne

Miro Švolík

fotografia

od 01.09 2019 do 30.09 2019

Fotografie Mira Švolíka Na jednej vlne vznikali postupne - každoročne v rámci sympózií 1-11SEM 2008-2019. Sypmózium SEM / hommage a Erna Masarovičová / má dve hlavné sekcie - socha- a autorský šperk. Miro Švolík tu skladá umelcov, účastníkov sympózií do jednotlivých šperkov  a tak zobrazuje atmosféru jednotlivých sympózií a génia loci galérie Ateliér.EM / Bratislava