Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Miro Švolík *1960

Miro Švolík sa narodil v roku 1960 v Zlatých Moravciach. Žije v Prahe v Českej republike. V roku 1987 získal titul umeleckej fotografie na Vysokej škole múzických umení v Prahe (FAMU). 2009-2017 bol vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2018 je vedúcim fotografického štúdia v Art & Design Institute, Praha, Česká republika.
Fotografiu študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (1975 - 79) a na Katedre fotografie na FAMU v Prahe (1981 - 87).


Hlavná časť jeho fotografickej tvorby býva charakterizovaná ako aranžovaná, inscenovaná fotografia. Najčastejšie zobrazuje ľudské postavy a ich detaily. Svoje témy spracováva aj fotografickou kolážou a montážou. Celou jeho tvorbou sa vinie pomyselná niť vzťahov ženy a muža. Jeho tvorba má korene v osemdesiatych rokoch 20. storočia a čerpá z energie a životného prejavu spoločenstva Slovenských nová vlna.

V roku 1990 získal cenu Young Photographer v International Center of Photography v New Yorku. Jeho fotografické práce sú zastúpené v mnohých zbierkach u nás i vo svete, napr. V UPM v Prahe, v MOMA v New Yorku.