Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Soňa Herényiová

Akad.mal. Soňa Herényiová-Belanová pôvodom zo Žiliny, žije a tvorí v Bratislave. VŠVU v Bratislave končila pod vedením prof. Jána Želibského so zameraním na krajinársku a figurálnu maľbu. Vo svojej tvorbe má niekoľko paralelných línií, ktorým sa dlhodobo venuje. Silne ovplyvnená hornatou atmosférou svojho rodiska, neopúšťa tému krajiny. Ide vo väčšej, či menšej miere o formu abstrahovanej krajiny, nikdy však nezachádza do popisného realizmu. Ďalej je charakteristická kombináciou protikladov. Vizuálne čitateľné zobrazujúce formy spája s prudkým gestom, rozliatou farbou a inými dynamickými prejavmi. Dlhodobo sa tiež venuje čistej gestickej abstrakcii, kde sa necháva viesť kompozičnou intuíciou a čistou radosťou z farby. Autorka sa vyznačuje kresebnou bravúrou, silným dynamickým, ale zato kontrolovaným rukopisom a vysokou mierou zručnosti a citlivosti v narábaní s farbou. Patrí do posledného ročníka žiakov prof. J. Želibského.