Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Anton Sládek *1956

Anton Sládek, MgA.
Narodil sa v roku 1956 v Bratislave. V rokoch 1971 - 1975 navštevoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. V období rokov 1977 - 1982 študoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe, odbor Umelecká fotografia. Po absolvovaní pražskej FAMU bol zamestnaný v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, neskôr v redakcii časopisu Mladé rozlety a od polovice 80. rokov je fotografom v slobodnom povolaní. Vystavoval na Slovensku aj v zahraničí a je zastúpený v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Spolupracoval s režisérom Jozefom Bednárikom na jeho muzikáloch pre divadlo Andreja Bagara v Nitre a Novú scénu v Bratislave. Fotografoval aj pre operu SND a iné divadlá. V roku 1996 získal 1. cenu Czech Press Photo za divadelné fotografie. S redakciou časopisu DORKA, pre ktorú fotografoval bytové doplnky, spolupracoval vyše 20 rokov. O krem toho vytváral fotografické obálky na knihy (Slovenský spisovateľ, Tatran) a gramoplatne (Opus). 
Venuje sa voľnej tvorbe a vydavateľskej činnosti. V rokoch 2005 - 2014 pracoval ako MOV - fotografia, na Strednej odbornej škole Račianska 105 v Bratislave. V rámci voľnej tvorby dlhodobo pracuje na téme miznúcej a novo vznikajúcej Bratislavy a hier svetla a tieňa.
Od začiatku svojej fotografickej tvorby má za sebou početné kolektívne aj individuálne výstavy. 
Doteraz vydal tieto fotografické knižky:
Bratislava, moja láska, 1999
Svetlo a tieň, 2000
Obrázky z Bratislavy, 2000
Prvých 50 krokov (s Františkom Gyárfášom), 2002
Po schodoch z vody (s Ivetou O ndrejkovou), 2011
Medzičas. Miznúce miesta Bratislavy 2015
Zákulisie. Skrytý svet opery a baletu, 2015
Pasáž.  Prechádzka spomienkami na Bratislavu, 2018
Priestor. 2018
Žije v Bratislave.