Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Peter Roller *1948

Narodil sa 7. 7. 1948 v Bratislave. V rokoch 1963 - 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a 1969 - 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prof. J. Kostka, prof. J. Kulich. V rokoch 1975 - 1992 tvoril v slobodnom povolaní. O d roku 1992 - 2018 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre sochárstva, kde bol v roku 1996 menovaný docentom a v roku 2009 profesorom.
Vo svojej tvorbe sa venuje monumentálnej i komornej soche, kresbe, grafike maľbe, objektu a dlhodobému projektu Petrogramy : svojimi znakmi pomaľované dunajské kamene sám umiestňuje na Slovensku a jeho poslovia po celom svete. Ďalší dlhodobý projekt sú „Známky“ – malé papierové objekty  ktorými vzdáva poctu obľúbeným mestám, krajinám a umelcom.
Od roku 1976 vystavuje samostatne a na spoločných výstavách doma i v zahraničí/ napr. 2018 vystavoval svoje objekty na výstave Time Space Existence , sprievodnej výstave na Bienále architektúry v Benátkach v Taliansku.
Zúčastnil sa vyše 40 Medzinárodných sochárskych sympózií doma i v zahraničí, / Česko, Rakúsko, Maďarsko, USA, Kanada, Japonsko, Nórsko, Nemecko........
Jeho diela sú v zbierkach galérií a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.