Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Libor Kaláb (CZ) *1965

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD Tak se jmenuje volný soubor obrazů, který nemá přímou souvislost s tajnými společnostmi typu Iluminátů, Skull and Bones, CFR, i když jsou zde určité paralely s hermetickými a alchymistickými symboly. Spíš se v těchto obrazech poukazuje na rozdílné vidění reality a věcí kolem nás; a že „obecná realita“, nebo to co za realitu považujeme, může být jen tenká vrstva na něčem, co je zcela odlišné všemu chápání a vidění. Za touto vrstvou vidím zcela jiný svět, který má vlastní principy, vlastní zákony a běží v jiném řádu. Chtěl bych, abych mohl lidem zprostředkovat tento svět, který vlastně není o nic podivnější než „náš normální svět“, kde se dějí bizarní věci, nad kterými se ani nepozastavujeme. Moji ideální představou je, aby moje nová realita – Nový světový řád, se prolnul se společným světem všech lidí a vytvořil ještě podivnější realitu, než se kterou se denně setkáváme. Mgr. A. Libor Kaláb
CURRICULUM VITAE
*1965, CZ

vzdělání:
1990-1996: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier malby (prof. Pavel Nešleha)
1986: Škola uměleckých řemesel Praha

Výstavy (výběr):
2012–Kaláb, Hábl, Zámek Chvaly, Praha
2010–Výstava pro ufony, Galerie Templ Mladá Boleslav 
2009 – O brazy v obrazech, Divadlo Bez zábradlí, Praha
2007–Malý formát, Galerie výtvarného umění v Hodoníně
2006 –Současné duchovní umění, Regensburg, Německo
1998–Současná malba, Waršava, Polsko
1996–Klášter sv. Anežky