Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Jorge Manilla (MX)

Jorge Manilla sa narodil v Mexico City v rodine zlatníkov a rytcov. Študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Mexico City a neskôr zlatníctvo a strieborníctvo na Akadémii remesiel a dizajnu. Potom odišiel do Belgicka, kde sa ďalej vzdelával v Gente a Antverpách. Postupne sa oslobodzoval od tradičného poňatia šperku, dôležitejším sa stal výskum kultúrneho významu šperkov, jeho koncepčných možností a experimentovania s materiálmi a technikami. Šperkárska produkcia Jorgeho Manillu je špecificky krásna i hlboko znepokojujúca. Konfrontuje v nej vlastnú nábožensku výchovu a divákovo intímne vnímanie synkretického náboženstva moderného Mexika. Drevo, kosti, textil, koža a striebro sú kombinované a premenené do takmer rozpoznateľných anatomických tvarov s narážkami na ikonografiu, ktorá ukazuje často bolestivé vzťahy Mexičanov s ich vierou. Manilla experimentuje s rôznymi druhmi materiálov a procesov, no nikdy neopomína ani výnimočné zlatnícke schopnosti. Každý z jeho šperkov je starostlivo vytvorený rôznymi technikami, ktoré korešpondujú s tým, akú myšlienku chce vyjadriť. www.jorgemanilla.com