Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Ivan Herényi *1979

Po ukončení štúdia na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave - odbor reštaurovanie a konzervovanie dreva, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri reštaurovania kamenných sôch a architektonických článkov. Venuje sa aj voľnej tvorbe - kresba, grafika, socha. V roku 2O11 sa stal laureátom ceny Martina Benku za voľnú tvorbu.
ŽIVOTOPIS


18.08.1979 Bratislava

ŠTÚDIUM:
1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru,
odbor reštaurovanie a konzervovanie dreva

2000-2006 VŠVU, Reštaurovanie sochy,
Bc. 2000-2004 Reštaurovanie sochy - kameň, Doc. J.Kuba,
Mgr.art. 2004-2006 Reštaurovanie sochy – drevo, Prof. D.Salamonová


AUTORSKÉ VÝSTAVY:
2007 - Galéria Cit,Bratislava
2008 - Galéria Watzko, České Budejovice
2010 - Horizont udalostí, Galéria Z, Bratislava
2010 - Prekvapivé spojenia, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko
2012 - Ivan Herényi-obrazy a sochy, SND, Bratislava

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY:
1998 - Cyril a Metod, Kaštieľ Mojmírovce
1998 - Cyril a Metod, Bulharské kultúrne
stredisko, Bratislava
1999 - Konskie konteksty,Ochaby, Poľsko
2000 - Chomiczówka, Nowy Sancz, Poľsko
2004 - Konie, Dormowo, Poľsko
2005 - Konie, Dormowo, Poľsko
2007 - Interpretácia skutočnosti, Bratislava
2008 - Salón SVVU, Bratislava
2008 - Výber zo súčasného slovenského
sochárstva, Trenčín
2009 - Salón SVVU, Bratislava
2010 - O braz a slovo, Galéria Doprastav, Bratislava
2011 - Salón SVVU 2011, Dom umenia, Bratislava
2011 - Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Spolok výtvarníkov Slovenska
Dom umenia, Bratislava
2011 - Žena a voda, Vodárenské múzeum, Bratislava
2018 - G-Atlas, 4D Gallery, Galanta

CENY:
2011 - Cena Martina Benku za voľnú tvorbu