Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Stanisav Bubán *1961

Stano Bubán sa narodil 5. mája 1961 v Sečovciach.
V rokoch 1980 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na O ddelení monumentálnej maľby (doc. J. Kresila, prof. E. Lehotská). O d roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po úspešnom zakončení habilitačného procesu na Akadémii výtvarných umení v Prahe, bol v roku 2002 menovaný docentom. Vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, je zastúpený takmer vo všetkých významných verejných i súkromných zbierkach na Slovensku.
Žije a pôsobí v Bratislave.