Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

OKAMIH ROVNOVÁHY

Patrícia Šichmanová

objekty

od 16.05 2019 do 21.06 2019

Výstava Patrície Šichmanovej bude prezentovať jej najnovšiu tvorbu zameranú na štúdium prírodných fenoménov, pohybu a kinetiky. Blesky, vlny, vietor... Ich charakter zachytáva v abstraktných sklenených objektoch a inštaláciách. Inšpiráciu čerpá z tvarov, línií a okamihov v prírode ako aj zo severskej krajiny, kde pôsobí. Rozsiahle jazerá a fjordy, daždivé dni a prechádzky pri pobreží, všade je možnosť pre štúdium.