Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

MALÉ FORMÁTY

Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

maľba / socha / grafika

od 25.11 2021 do 14.01 2022

MALÉ FORMÁTY vianočný predaj Galéria CIT v spolupráci so združením výtvarníkov Spoločnosť voľných výtvarných umelcov prináša na záver tohoto roka výberovú výstavu MALÉ FORMÁTY s podtitulom Vianočný predaj. Predstavuje malú ukážku z tvorby niekoľkých členov inak početného združenia v jej priestoroch v rozsahu, ktorý je limitovaný veľkosťou galerijných miestností. Spoločným zámerom je jednak predstaviť práce samotných autorov, jednak v koncoročnom predvianočnom období prezentáciu spojiť s predajom. Vystavujú tu autori jednotlivých výtvarných druhov a žánrov takmer presne tak, jako je aj rozmanité a široké autorské zastúpenie v celom združení. Najviac autorov sa predstavuje malbou, prelína sa s grafickými a kombinovanými technikami, pastelom, zastúpená je socha a malá plastika a umelecké sklo. Autori sa predstavujú jedným alebo dvoma menšími prácami, čo je vyžiadané samotnými komornými priestormi, ale zároveň zámerom umožniť spomínaný predaj. Vystavujúci výtvarníci sú renomované umelecké osobnosti, ktorých tvorbu verejnosť pozná z celého radu spoločných aj autorských výstav a sú zárukou kvalitného umenia a zážitku z neho. MALÉ FORMÁTY je príjemným kultúrnym zastavením koncom roka. V adventnom a tak trochu nákupnom období ponúka zároveň možnosť vybrať hodnotný, výnimočný darček pre svojich blízkych. Mgr. Zuzana Neumannová kurátorka výstavy