Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Miriama Schniererová

My old shadow – Výstavný projekt sa venuje fenoménu spomienky a úlohe, ktorú hrá v ľudskom živote. Filozof Shaun Gallagher definuje ako jeden z dvoch hlavných konceptov Ja tzv. „naratívne Ja,“ ktoré je založené na minulosti a budúcnosti v rôznych príbehoch, ktoré o sebe rozpráva. Spomienky tak môžeme chápať ako ústredný stavebný kameň našej sebareprezentácie. Miriama Schniererová odhaľuje stopy minulosti ako súčasť seba, ako tieň, ktorý je nám stále v pätách. Spomienka ako odtlačok a pozostatok minulosti v našich prítomných životoch hrá v jej diele veľkú úlohu. Pre svoje obrazy jednak vyberá výseky z vlastných spomienok na detstvo, ktoré svojou fragmentáciou evokujú filmové políčko či výrez fotografie. Vyvolanie spomienok sa totiž často spája s pojmom fotograficky živých obrazov či filmového pásu, ktorý sa nám „prehrá pred očami.“ Podobnosť je však len vonkajšia, pretože zatiaľ čo hlavným znakom fotografie je (i keď nie absolútna) objektivita, spomienky sú selektívne; niekedy sa dokonca objavuje i fenomén tzv. falošných spomienok. Spomienka je paradoxným záznamom reality, ktorý je v svojej subjektívnosti pravdivý, hoci sa od odohraných udalostí odklonila realita našej subjektívnej pamäte je plná tieňov tých, kým sme boli a ako sme vnímali svet. Autorka používa vlastnú techniku nanášania farieb striedaných s voskovými vrstvami, preškrabávanie a olupovanie , vďaka čomu obraz divákovi sprostredkúva jednu z hlavných čŕt spomienok, ktorou je metamorfóza v čase – spomienky sú z krehkej látky a v plynutí času menia zafarbenie, matnejú, ošúchavajú sa. Sme tak možno svedkami rozpamätávania sa, alebo pozvoľného miznutia pamäťovej stopy. Mgr. Jana Babušiaková
Narodenie : 10.1. 1989, Nové Zámky, Slovakia

Vzdelanie :

2012 - 2014 Vysoká škola výtvarných umení,
Bratislava, maľba a iné médiá, Ateliér D. Fischera,
magisterský stupeň
2008 - 2012 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,
maľba a iné médiá, Ateliér I. Csudaia, bakalársky stupeň
2004 - 2008 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru,
Bratislava, propagačná grafika

Autorské výstavy :

2015 My old shadow, Galéria Cit, Bratislava
2014 Stratený čas, Kc Dunaj Galéria, Bratislava
The Spot, Bratislava
Rediscovery, Miniart gallery, Bratislava
Small with bigs, VŠVU, Bratislava
2011 Milk teeth, Drink in Andy Gallery, Bratislava

Kolektívne výstavy :

2013 Presents, KC Dunaj Gallery, Bratislava
Live of a dream II., Maxman-Consultans, Bratislava
Urban market, Winter edition, O ld market, Bratislava
Life of a dream I., NTC- Stage restaurant, Bratislava
TEDx Bratislava, SND, Bratislava

2012 Young art show, House of Art, Piešťany, Slovakia
2011 We could wish, Hopkirk, Bratislava