Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Sonda do ateliéru

Miroslav Radev

maľba

od 31.03 2008 do 02.05 2008

Miroslav Radev - je bulharský výtvarník dlhodobo žijúci na Slovensku. Po strednej umeleckej škole študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1980. Venuje sa pedegogickej činnosti a voľnej tvorbe. Kurátor výstavy: Phdr. Klára Kubíková