Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Sonda do ateliéru

Ivan Herényi

socha / grafika / kresba

od 13.10 2007 do 21.11 2007

Ivan Herényi - Po ukončení štúdia na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave - odbor reštaurovanie a konzervovanie dreva, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri reštaurovania kamenných sôch a architektonických článkov. Venuje sa aj voľnej tvorbe - kresba, grafika, socha. Sonda do ateliéru je jeho prvá autorská výstava. Kurátor výstavy: Phdr. Klára Kubíková