Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

Nebe Ze/mě

Markéta Zemanová

Olga Chereshneva

objekty

od 21.09 2018 do 22.09 2018

Olga Chereshneva, Markéta Zemanová Predkovia mali k dôležitým veciam oči otvorené. My ich pomaly zatvárame. Miesto toho sa začíname sústreďovať, na častokrát nedôležité skutočnosti. Zabudli sme využívať prírodu a svet v prospech svojej duše. Dvojica autoriek, O lga Chereshneva a Markéta Zemanová, sa zaoberá témou nadprirodzených a často nepochopiteľných javov. Každá s touto témou však pracuje odlišne. Olga se zameriava na tradície a povery slovanskej kultúry, které ztvárňuje do prác s rôznym poslaním a použitím. Markéta si zo společnej témy vybrala teóriu o starovekých astronautoch a pripodobila ju k duši vloženej do ľudského tela. To všetko podporila zvukovými efektmi šperkov, navodzujúcich súlad vo vnútri človeka.