Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

MEDZI POMINUTEĽNÝM A VEČNÝM

Jan Paul (CZ)

maľba

od 21.10 2016 do 02.12 2016

V tomto roku v októbri jubilujúci Jan Paul ( 1956 ), predstaví v Galérii Cit Bratislava výber obrazov, ktoré vytvoril po roku 2004, kedy sa zážitok zo smrti matky, ktorú sprevádzal doma do úplného konca, hlboko vpísal do umelcovho myslenia, aj do prístupu k tvorbe a autor sa rozhodol maľovať prstami. Výstava predstaví obrazy figurálne, v ktorých sa autor zaoberá témou pokory ako duchovným princípom pochopenia zmyslu pominuteľného sveta, tak aj diela abstraktné, v ktorých svetlo, symbolizujúce večnú nádej vyjadruje to, čo presahuje našu dočasnú existenciu. O bidve tématické formy autor v niektorých obrazoch vzájomne prepája v jeden obsahový celok, aby tým naznačil, že jedno bez druhého nie je schopné zmysluplnej jednoty. Jan Paul je výrazný solitér súčasnej českej maľby a jeho komorná výstava v Galérii Cit je na Slovensku premiérou.