Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

KIČIN

Lucia Fabiánová Strassnerová

socha / objekty

od 12.04 2017 do 12.05 2017

Výstava prezentuje keramickú tvorbu z posledných rokov. Ručne modelovaná keramika je prevažne kamenina a porcelán vypaľovaný v keramickej, drevom vykurovanej peci pri vysokých teplotách (1250 C). Základným zdrojom inšpirácie je vzťah medzi krásnym a absurdným. Diela zo serie KIČIN sú spojením slov gýč a anglického slova kuchyňa. Gýč, ktorý presahuje do všetkých sfér nášho života. Už nie len gýč v umení, ale aj v hudbe, filme, reklame, turizme...sociologický fenomén. Tvorba je formálne motivovaná dekoratívnym a ornamentálnym štýlom z rôznych historických období. Prevedenie častokrát nedbalé a hrubé, je v príkrom kontraste s podstatou tohto vyumelkovaného prejavu. Kombinácia s kuracími telami je parafrázou nahých ľuských tiel prezentovaných vo výtvarnom umení od nepamäti.