Galéria Cit
aktuálne pripravujeme archív autori kontakt o nás

AUTOPORTRÉMY (ZRUŠENÉ!!!)

Martin Grosman (CZ)

od 24.09 2020 do 26.09 2020

Názov výstavy AutoportréMY je slovnou hračkou, v ktorej je slovo autoportrét doplnené zámenom my. Autoportrét máva charakter čisto subjektívnej výpovede. Dá sa ju definovať ako snahu o vizuálnu sebaprezentáciu autora. Prepojením s MY (viac osôb, spoločnosť) tak vzniká určitý oxymoron a zároveň návod k rozšírenej možnosti čítania významov a znakov vo vystavených artefaktoch. Pre výrobu väčšiny prezentovaných diel boli použité otlačky, odliatky, či 3D scan autorovho tela a tváre. Cez prácu s vlastným telom a vizualizáciou subjektívnych pocitov sa Martin Grosman snaží pomenovávať univerzálne spoločenské problémy a zároveň sa zamýšľa nad limitami, ktoré sebaprezentácia smerom k vonkajšiemu pozorovateľovi obsahuje. Telo tu neslúži len ako určitá matrica a autoportrét v tomto uvažovaní neplní len funkciu rekonštrukcie vlastnej podoby. Dôležitým prepojovacím rysom vybraných diel je tiež výrazovosť a silná emocionalita, ktoré sa stávajú účinným prostriedkom k vyjadreniu výtvarných metafor a procesov, ktorými naša pretechnizovaná spoločnost precházda.